Akcionáři

ČEPS, a.s., je ovládanou osobou Ministerstva průmyslu a obchodu. Jediným akcionářem je tak stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Akcionářská struktura k 27. 2. 2012

100 % Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 Druh akcie: akcie kmenová
 Forma: cenný papír na jméno 
 Podoba: listinná
 Počet kusů: 178 557 333
 Celková jmenovitá hodnota: 10 534 882 647 Kč
 Jmenovitá hodnota akcie: 59 Kč