Společenská odpovědnost

Společnost ČEPS si plně uvědomuje své výsadní postavení v rámci české elektroenergetiky. Je jednou z nedílných součástí celoevropsky propojené elektroenergetické soustavy. Činnost společnosti ČEPS se zároveň odráží i v každodenním životě občanů České republiky. Již od svého vzniku se proto staví do pozice bezpečného a spolehlivého partnera, jak na poli energetiky, tak i ve vztahu k široké veřejnosti. Mezi hlavní hodnoty společnosti neodmyslitelně patří vysoká úroveň podnikatelské etiky, šetrný vztah k životnímu prostředí, transparentnost a nediskriminační přístup.

Společenská odpovědnost firmy (CSR) je součástí veškerých aktivit ČEPS, a.s., a promítá se do čtyř rovin:  

 • Zaměstnanci
  Společnost podporuje systematické vzdělávání zaměstnanců. Zasazuje se o kvalitní a bezpečné pracovní prostředí. Prostřednictvím spolupráce s vysokými školami se společnost ČEPS podílí i na výchově mladé generace energetiků v ČR.
 • Obchodní partneři
  ČEPS, a.s., uplatňuje vysoký standard podnikatelské etiky vůči obchodním partnerům. Velmi silně vnímá odpovědnost vůči odvětví energetiky a jejímu vlivu na hospodářství ČR, stejně jako vůči partnerům v propojené soustavě ENTSO-E.
 • Životní prostředí

  Při  provozování přenosové soustavy ČEPS, a.s., v maximální možné míře dodržuje veškeré právní předpisy a legislativu, které platí jak v České republice, tak v Evropské unii.

 • Místní komunity  
  Vzhledem ke svému celorepublikovému působení se společnost ČEPS zajímá o zvyšování kvality života občanů ve všech regionech České republiky.