Profil

  • Zajišťujeme rovnováhu výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku.
  • Provozujeme, rozvíjíme a udržujeme elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.
  • Zajišťujeme přenos elektřiny mezi výrobci a distributory.
  • Spolupracujeme na přidělování přeshraniční přenosové kapacity formou aukcí.
  • Spolupracujeme s ostatními provozovateli přenosových soustav v Evropě a přispíváme k rozvoji trhu s elektřinou.