Kontakty

Sídlo společnosti

ČEPS, a.s.
  Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10
   
Telefon +420 211 044 111 
Fax +420 211 044 568
E-mail ceps@ceps.cz
Internetová stránka

www.ceps.cz 

​Technická podpora:
podpora.web@ceps.cz
Datová schránka

 seccdqd

 

25702556
DIČ CZ25702556
Registrace společnosti Zápis 16.10.1998 u Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5597
 
Datum založení Dle Zakladatelské listiny dne 20.8.1998
Hlavní činnosti společnosti Přenosové služby, systémové služby, tranzity elektřiny, vyhodnocování odchylek

 

Pro účely získání informací o podezření z korupčního jednání zřídila ČEPS, a.s., protikorupční linku, a to ve formě e-mailové adresy protikorupcni@ceps.cz a záznamníkové telefonické linky +420 211  011 490.

Aby mohly být poskytnuté informace prošetřeny, musí být srozumitelné, konkrétní, aktuální
a ověřitelné. Upozorňujeme, že sdělení přijatá skrze uvedené komunikační kanály, která se nebudou týkat podezření z korupčního jednání, resp. podezření ze spáchání trestného činu, nebudou dále zpracovávány. Obdobné platí, nebudou-li se týkat ČEPS, a.s. Pro ostatní komunikaci využijte prosím výše uvedené kontakty.

 

Mapa

Mapa