Hospodářské výsledky

 

Významné události v období leden až červen 2017

Září:

 • Dne 22. 9. 2017 byl oficiálně zahájen provoz PST transformátorů (phase-shifting transformers – transformátory s regulací fáze). Jejich instalací zajistila společnost ČEPS bezpečný a spolehlivý chod celé elektrizační soustavy České republiky, a vyřešila tak kritický problém přetoků z Německa po provozní stránce. Spuštění transformátorů však neznamená, že otázka neplánovaných toků je tím zcela uzavřena.
 • Dozorčí rada na svém zasedání dne 27. 9. 2017 na návrh předsedy představenstva
  ČEPS, a.s., odvolala s účinností od 30. 9. 2017, 24:00 hod. člena představenstva
  ČEPS, a.s., pana Ing. Karla Pícla. Dozorčí rada zároveň na návrh předsedy představenstva ČEPS, a.s., zvolila s účinností od 1. 10. 2017 členem představenstva ČEPS, a.s.,
  pana Ing. Svatopluka Vnoučka, Ph.D.

Červenec:

 • Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., dne 4. 7. 2017
  s účinností od 4. 7. 2017 zvolil novou členkou dozorčí rady ČEPS, a.s., paní
  Ing. Pavlu Slukovou.
 • Dne 11. července započala závěrečná série zkoušek transformátorů s řízeným posunem fáze (PST) v rozvodně Hradec u Kadaně. Série byla úspěšně zakončena tzv. časovou zkouškou pod zatížením s následným předáním strojů do dispečerského řízení, ke kterému došlo 17. července 2017.
 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., ke dni 19. 7. 2017 zvolila novou předsedkyní dozorčí rady
  ČEPS, a.s., paní Ing. Lenku Kovačovskou, Ph.D., a novou místopředsedkyní dozorčí rady ČEPS, a.s., paní Ing. Pavlu Slukovou.
 • Dne 27. července 2017 navštívil sídlo společnosti ČEPS předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Oba se přímo na hlavním dispečerském sále seznámili s chodem české elektroenergetické přenosové soustavy. Tématem setkání
  s vedením společnosti ČEPS bylo zajištění kritické infrastruktury státu pro případ mimořádných událostí.

Červen:

 • Dne 15. června 2017 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře ČEPS, a.s., schválena Výroční zpráva ČEPS, a.s., za rok 2016.
 • Dne 26. 6. 2017 Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stabilní rating na vysoké úrovni umožní společnosti ČEPS efektivní získání cizích zdrojů potřebných pro financování investičního programu. Hodnocení A2 je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky.

Květen:

 • Dne 16. května 2017 proběhlo na elektrické stanici Horní Životice součinnostní cvičení společnosti ČEPS a Policie ČR „SOUMRAK 2017“. Cílem tohoto cvičení bylo zejména prověření spolupráce složek Policie ČR a provozovatele přenosové soustavy při narušení objektu rozvodny. V rámci cvičení byly současně otestovány nové bezpečnostní prvky, jako například perimetrická ochrana a tzv. syntetická DNA.
 • Dne 17. května 2017 navštívila společnost ČEPS skupina více než 40 německých studentů, profesorů, asistentů a doktorandů z Technické univerzity Darmstadt v rámci svého studijního výletu do České republiky.

Duben:

 • Dne 3. dubna 2017 představenstvo ČEPS, a.s., na svém mimořádném zasedání zvolilo místopředsedou pana Mgr. Vítězslava Kulicha.
 • Ke dni 4. dubnu 2017 v souvislosti s jmenováním do funkce ministra průmyslu a obchodu odstoupil z výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Havlíček, MBA.

Březen:

 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 22. 3. 2017 odvolala s účinností
  od 31. 3. 2017 člena a místopředsedu představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Miroslava Vrbu, CSc.
 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., zároveň dne 22. 3. 2017 zvolila s účinností od 1. 4. 2017 členem představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Stanislava Votrubu.

Únor:

 • Společnost ČEPS se stala součástí nového regionu pro výpočet kapacit (capacity calculation region). Region Core sdružuje 16 evropských provozovatelů přenosových sítí
  a geograficky pokrývá významnou část Evropy. O vytvoření nových regionů rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v listopadu loňského roku. Region Core bude hrát významnou roli při dalším rozvoji a integraci evropských energetických trhů. Právě na této úrovni se budou v budoucnu schvalovat veškeré postupy týkající se přeshraničního obchodování i provozu propojených přenosových sítí.
 • Společnost ČEPS patří k TOP 5 zaměstnavatelům v roce 2017 v oborové kategorii ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL. O umístění rozhodovali sami studenti vysokých škol.

Leden:

 • S účinností od 1. 1. 2017  byl jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., dne 23. 12. 2016 zvolen novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Havlíček, MBA.
 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 18. 1. 2017 zvolila předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.
 • V průběhu měsíce ledna byly uvedeny v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers). Spuštěny byly ve dvou fázích. Na jedné ze dvou propojovacích linek s východní částí Německa tak mohou od 13. ledna dispečeři lépe regulovat toky elektrické energie a udržovat je v bezpečných mezích. Spuštění obdobných strojů v rozvodně Röhrsdorf předpokládá tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, ve druhé polovině letošního roku.
 • Společnost ČEPS získala v rámci financování projektů společného zájmu z programů Evropské komise (TEN-E a Nástroj pro propojení Evropy „Connecting Europe Facility – CEF“) už přes čtyři miliony eur. Další téměř dva miliony může obdržet v průběhu prvního pololetí. Dotace jsou určeny na konkrétní projekty, které přispějí k zajištění bezpečnosti
  a spolehlivosti provozu nejen české přenosové soustavy, ale také propojené evropské sítě.