Hospodářské výsledky

 

Významné události v období leden až prosinec 2016

Prosinec:

 • Ke dni 31. 12. 2016 odstoupil z výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Maceška. Jeho odstoupení bylo projednáno na zasedání dozorčí rady ČEPS, a.s., dne 15. 12. 2016.
 • Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., dne 23. 12. 2016
  s účinností od 1. 1. 2017 zvolil novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.

Listopad:

 • Dne 28. listopadu 2016 proběhlo v sídle společnosti ČEPS protiteroristické cvičení.  Aby se cvičení co nejvíce přiblížilo realitě, nikdo z jeho účastníků nebyl předem seznámen
  s konkrétní modelovou situací, která na místě nastane. Všichni aktéři byli pouze informováni, že se v průběhu dne stanou součástí taktického cvičení v objektu společnosti ČEPS na pražském Bohdalci.

Říjen:

 • Dne 17. října proběhlo na rozvodně Kletné cvičení SAFEGUARD. Jedná se o součást série bezpečnostních cvičení, která prověřují spolupráci Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a také například energetických společností. Podobné akce proběhly
  v minulosti i v dalších objektech společnosti ČEPS, konkrétně v rozvodnách Nošovice
  a Albrechtice.
 • Dne 10.10. bylo do dispečerského řízení předáno nové 400 kV vedení V458 Horní Životice – Krasíkov.

Září:

 • Dne 19. září 2016 proběhlo v pražském sídle společnosti ČEPS cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) pod názvem OHEŇ 2016. Jeho hlavním cílem bylo ověřit schopnost převzít dispečerské řízení ze záložního pracoviště a prověřit účinnost protipožárních opatření vyplývajících z interních předpisů společnosti.
 • Dne 22. 9. 2016 dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila svým dalším místopředsedou pana
  JUDr. Václava Nováka.
 • Dne 30. září 2016 společnost ČEPS uvedla do provozu nové vedení s provozním označením V410/419 mezi transformovnami Výškov a Čechy Střed. Jedná se v posledních letech o jednu z největších investic do rozvoje české elektroenergetické přenosové soustavy. Vedení zajistí bezpečný a spolehlivý přenos elektrické energie
  ze severozápadních do středních Čech.
 • Dne 30. září 2016  v souladu s dlouhodobou strategií financování vydala společnost ČEPS dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 mil. Kč se splatností 5 let a s kupónem ve výši 0,25 % p.a. Emise dluhopisů je kótovaná na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Hlavním manažerem a administrátorem emise je Česká spořitelna, a.s.

Srpen:

 • V průběhu srpna byla společnost ČEPS součástí multisportovního parku na Lipně, který byl po dobu letní olympiády v brazilském Riu centrem českého sportu. Prezentace společnosti zde patřila k těm nejvyhledávanějším a z hlediska propagačních aktivit společnosti ČEPS šlo o největší projekt roku 2016. Společnost ČEPS je sponzorem Českého olympijského výboru, stejně tak jako podporuje i další sporty prostřednictvím jejich svazů a zastřešujících organizací (basketbal, florbal, fotbal, volejbal a motosport).

Červenec:

 • V průběhu měsíce července se zaměstnanci společnosti zúčastnili celostátní soutěže
  Do práce na kole. Do letošního dění aktivně zasáhlo 51 zaměstnanců společnosti, kteří celkem za jeden měsíc zdolali více jak 18,5 tisíce kilometrů.
 • Dne 29. července obhájila společnost ČEPS vysoké ratingové hodnocení. Agentura Moody's potvrdila zachování aktuálního stupně A2 i díky stabilním hospodářským výsledkům. Zachování v podstatě nejvyššího možného ratingu je pro společnost dobrým předpokladem pro úspěšný vstup na dluhopisový trh. Stabilní výhled zohledňuje názor Moody's, že vydání dluhopisů sice zvýší zadluženost firmy, ta si ale zároveň udrží vhodnou kapitálovou strukturu.

Červen:

 • V průběhu června probíhala příprava plánované obhajoby ratingu společnosti ČEPS
  ve spolupráci s  Agenturou Moody's. Dle předběžných informací bude potvrzeno zachování aktuálního ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. Stabilní rating
  na vysoké úrovni umožní společnosti ČEPS efektivní získání cizích zdrojů potřebných
  pro financování investičního programu. Hodnocení A2 je pouze o jeden stupeň nižší než rating České republiky.
 • V průběhu prvního pololetí byly dodány do České republiky tři ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers – transformátory s regulací fáze). Stroje pluly z Itálie námořní lodí do Hamburku a následně pokračovaly po Labi až do Lovosic. Dále pak byly převezeny do rozvodny Hradec u Kadaně.
 • Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byla dne 3. 6. 2016 zvolena členkou dozorčí rady ČEPS, a.s., paní Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. Na zasedání dozorčí rady ČEPS, a.s.,  dne byla  15. 6. 2016, zvolena místopředsedkyní dozorčí rady ČEPS, a.s.
 • V průběhu června byla úspěšně dokončena rozsáhlá investiční akce na TR Chodov, která zahrnovala i vytvoření záložního dispečerského pracoviště.
 • Dne 8. 6. 2016 se společnost ČEPS zúčastnila cvičení ATOM v oblasti jaderné elektrárny Temelín. Součástí cvičení bylo přemístění pracovníků z TR Kočín a předání jejího řízení
  do náhradní lokality.
 • Dne 30. 6. 2016 byla na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., mimo jiné schválena Výroční zpráva ČEPS, a.s., za rok 2015. Dále byl tímto rozhodnutím zřízen s účinností od 1. 7. 2016 dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, a stanov ČEPS, a.s., výbor pro audit, jako samostatný orgán společnosti ČEPS, a.s., a jeho členy byli s účinností od 1. 7. 2016 zvoleni Ing. Jiří Nekovář, Ing. Ladislav Zelinka a Jan Drahota, MBA.

Květen:

 • Dne 17. 5. 2016 jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., zvolil členem dozorčí rady ČEPS, a.s., nominovaným ke zvolení zaměstnanci ČEPS, a.s.,
  Ing. Petra Vaňka.
 • V květnu proběhla v prostorách společnosti ČEPS doprovodná výstavu obrazů výtvarníka Ing. arch. Jan Špačka, která je neobvyklým příkladem konfrontace techniky a umění.

Duben:

 • Představenstvo ČEPS, a.s., zvolilo dne 1. 4. 2016 předsedou představenstva ČEPS, a.s., Ing. Jana Kalinu.
 • Dne 6. 4. 2016 se společnost ČEPS zúčastnila cvičení RAD. Během cvičení byla simulována situace, kdy dojde k významnému ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti přenosové soustavy a bude nutné vyhlásit stav nouze v elektroenergetice.  
 • Dne 27. 4. 2016 se společnost  ČEPS aktivně zúčastnila cvičení Blackout kraje Vysočina. Součástí cvičení bylo svolání krizového štábu a simulované vyhlášení stavu nouze.

Březen:

 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila dne 30. 3. 2016 předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s.,
  Ing. Jiřího Macešku.
  Dne 30. 3. 2016 s účinností od 31. 3. 2016 odstoupil Ing. Karel Pícl z výkonu funkce člena
  a místopředsedy dozorčí rady ČEPS, a.s.
  Dozorčí rada ČEPS, a.s., odvolala dne 30. 3. 2016 s účinností od 31. 3. 2016 předsedu představenstva ČEPS, a.s., Ing. Vladimíra Tošovského.
  Dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila dne 30. 3. 2016 s účinností od 1. 4. 2016 členem představenstva ČEPS, a.s., Ing. Karla Pícla. 
  Dozorčí rada ČEPS, a.s., zvolila dne 30. 3. 2016 s účinností od 29. 8. 2016 členem představenstva       ČEPS, a.s., pro další funkční období pana Ing. Zbyňka Boldiše.
  Představenstvo ČEPS, a.s., zvolilo dne 1. 4. 2016 předsedou představenstva ČEPS, a.s., Ing. Jana Kalinu.
 • Pod záštitou společnosti ČEPS se ve středu 30. března v Senátu Parlamentu ČR uskutečnil seminář.  Na akci určené především pro bezpečnostní komunitu se diskutovalo ¨
  o spolehlivém provozu přenosové soustavy z pohledu bezpečnosti země. Za společnost ČEPS vystoupil místopředseda představenstva Miroslav Vrba.  
 • Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2016 a 2017. Jejich předmětem byl nákup měsíčního pásma na duben 2016
  a ročního pásma na rok 2017
   

Únor:

 • Společnost ČEPS uspěla se svou žádostí o dotaci na výstavbu a rozvoj přenosové soustavy České republiky. Z programu Evropské komise Connecting Europe Facility (CEF) získala přes jeden milion eur.

Leden:

 • Na přelomu ledna a února se vybraní zaměstnanci společnosti ČEPS zúčastnili dvou běhů kybernetického cvičení, které bylo připraveno ve spolupráci se společností Corpus Solutions. Lektoři této společnosti prošli výcvikem v kybernetickém polygonu CYBERGYM
  v Izraeli.