Společnost ČEPS udělila medaile za bezpečnost

6. 12. 2017

Zástupci bezpečnostních složek obdrželi medaile Za zásluhy o bezpečnost přenosové soustavy. Slavnostní akt se v Míčovně Pražského hradu odehrál již posedmé. Medaile předal předseda představenstva Jan Kalina spolu s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem. 

Ocenění je výrazem uznání mimořádného přínosu a dlouhodobé příkladné spolupráce
při ochraně elektroenergetické přenosové soustavy. Medailemi jsou oceňováni zejména příslušníci Armády ČR a složek Integrovaného záchranného systému (zejména Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR). Často se mezi oceněné dostávají i pracovníci veřejné správy a samospráv, a to za řešení problematiky krizového řízení.  

„Součinnost energetiků, příslušníků bezpečnostních sborů a pracovníků veřejné správy
a samosprávy je v případě mimořádných situací klíčová,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

„Rád bych ocenil práci vyznamenaných a poděkoval za činnost všem, kteří se podílejí
na fungování naší přenosové soustavy,“ dodal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Provozovatel přenosové soustavy je významný subjekt kritické infrastruktury státu i evropské kritické infrastruktury. Spolehlivé fungování přenosové sítě zajišťují dispečeři 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Medaile za Zásluhy o bezpečnost se udělují ve třech stupních – zlaté, stříbrné a bronzové. Jednotlivé kategorie reprezentují míru zásluh a ocenění.

Bronzovou medailí byli oceněni:

plk. Mgr. Bc. Petr Tománek - náměstek ředitele krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pro vnější službu
plk. Mgr. Bc. Ladislav Sohr - zástupce vedoucího územního odboru Přerov krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
nprap. Milan Šmátrala - vrchní inspektor odboru obecné kriminality Chomutov
plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. - vedoucí oddělení krizového řízení krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje
plk. Mgr. Bc. Barbora Šindlerová - vedoucí oddělení krizového řízení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
plk. Ing. Miroslav Lukeš - vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
ppor. Bc. Jan Vinický - velitel čety Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
plk. gšt. Ing. Radek Černý, MSS - ředitel Krajského vojenského velitelství Brno
kpt. Ing. Radim Zákoutský - pracovník štábu Krajského vojenského velitelství Brno
por. Bc. René Petr - velitel čety aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava
nrtm. Pavel Pandolarovský - pracovník štábu oddělení obranných příprav Krajského vojenského velitelství Ostrava

Stříbrnou medailí byli oceněni:

plk. Mgr. Petr Matějček - vedoucí integrovaného operačního střediska krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
plk. Ing. Pavel Forst - náměstek ředitele letecké služby Policie ČR
plk. Ing. David Vratislavský - ředitel odboru IZS, Krajské ředitelství HZS hl. m. Prahy
Bc. Petr Schejbal, DiS. - ředitel obvodního ředitelství Městské policie Praha 11
mjr. Ing. Roman Čech - vedoucí oddělení obranných příprav štábu Krajského vojenského velitelství Ostrava

Zlatou medailí byli oceněni:

genpor. Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc. - první zástupce náčelníka Generálního štábu
plk. Ing. Daniel Miklós, MPA - náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru pro prevenci a civilní nouzovou připravenost
plk. Mgr. Tomáš Kužel - ředitel krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ing. Eduard Šuster - ředitel Městské policie hl. m. Prahy

Tisková zpráva