MARI: Devatenáct evropských provozovatelů přenosových soustav zahajuje práce na platformě pro výměnu regulační energie z 15 minutových záloh

7. 4. 2017

Devatenáct provozovatelů přenosových soustav podepsalo dne 5. dubna 2017 memorandum
o porozumění o návrhu, implementaci a provozu nové platformy pro výměnu regulační energie
z 15 minutových záloh.

V prohlášení si zúčastnění provozovatelé stanovili společné zásady a principy pro úspěšnou implementaci platformy a dále se dohodli, že společný projekt ponese název MARI (Manually Activated Reserves Initiative).

 

Přehled členů MARI

Definici principů začali zúčastnění provozovatelé připravovat již v roce 2016, a to na základě plánovaného nařízení Komise, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (guideline on electricity balancing, resp. GL EB, schválené výborem Komise 16. března 2017) a které bude vyžadovat obdobné platformy
pro všechny typy záloh. Účastníci projektu očekávají, že naplní nejen požadavky GL EB, ale také zároveň posílí bezpečnost dodávek elektřiny a zvýší efektivitu při udržování výkonové rovnováhy napříč Evropou.

Projekt se nachází v úvodní fázi a jeho členové se nyní zaměřují na vývoj a implementaci platformy. Od samotného začátku hodlají komunikovat aktuální postup v dané věci a žádat informace od subjektů zájmu, a to včetně národních regulačních orgánů. Díky této včasné aktivitě očekávají, že se naplní termín pro spuštění platformy v souladu s nařízením, tedy že se uvedené podaří zavést do roku 2022.

 

*Termín 15 minutová záloha, používaný v ČR, je obdobou v budoucnu zavedené terminologie
tzv. ručně ovládaných záloh pro regulaci výkonové rovnováhy (v angličtině manual frequency restoration reserves, resp. mFRR).

Tisková zpráva