ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

7. 9. 2017

Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2017 a 2018. Jejich předmětem byl nákup čtvrtletního pásma na 4. kvartál 2017
a ročního pásma na rok 2018.

V aukčních kolech byly nakoupeny následující produkty:

1. čtvrtletní pásmo na 4. kvartál 2017 – bylo nakoupeno 35 MW za cenu 1 003,- Kč/MWh;
2. roční pásmo na rok 2018 – bylo nakoupeno 10 MW za cenu 912,- Kč/MWh.

Cena odpovídá tržní ceně v okamžiku uskutečnění nákupu. V nejbližší době bude
s dodavatelem uzavřena smlouva podle podmínek výběrového řízení. Výběrové řízení bylo organizováno společností FIN servis, a.s.

Aukční kola výběrového řízení proběhla v období od 28. 8. 2017 do 7. 9. 2017 s registračním předkolem v období od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017. Jednalo se o elektronickou aukci prostřednictvím systému se vzdáleným přístupem.

ČEPS, a.s., vyhlásila toto výběrové řízení v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne nejnižší cenu.

Tisková zpráva