ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

28. 11. 2016

Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2017 a 2018. Jejich předmětem byl nákup čtvrtletního pásma na první kvartál roku 2017 a ročního pásma na rok 2017.

V aukčních kolech byly nakoupeny následující produkty:

1. kvartální pásmo na 1.Q 2017 – bylo nakoupeno 30 MW za cenu 1003,- Kč/MWh,
2. roční pásmo na rok 2017 – bylo nakoupeno 10 MW za cenu 869,- Kč/MWh.

Cena odpovídá tržní ceně v okamžiku uskutečnění nákupu. V nejbližší době bude s dodavatelem uzavřena smlouva podle podmínek výběrového řízení. Výběrové řízení bylo organizováno společností FIN servis, a.s.

Aukční kola výběrového řízení proběhla v období od 24. 10. 2016 do 23. 11. 2016 s registračním předkolem v období od 14. 11. 2016 do 21. 11. 2016. Jednalo se o elektronickou aukci prostřednictvím systému se vzdáleným přístupem.

ČEPS, a.s., vyhlásila toto výběrové řízení v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne nejnižší cenu.

Tisková zpráva