Zajímavá čísla

Zajímavé hodnoty z provozu PS v roce 2016 

Přenesená elektřina v rámci PS na výstupu (včetně  systémového tranzitu):
62 914 GWh
Ztráty PS:   963 GWh
Dodržení regulace f a P dle kritérií ENTSO-E:  
Elektrická práce 97,33 %
Elektrický výkon 96,33 %
Délka tras vedení v provozu celkem:  
Vedení 400 kV 3 724 km
Vedení 220 kV 1 909 km
Vedení 110 kV 84 km

 

Zatížení brutto - průměrné hodinové hodnoty:

 • maximum: 11 410 MW dne 5. 12. 2016 ve 17:00 hod.
 • minimum: 4 932 MW dne 7. 8. 2016 v 6:00 hod.

 

Kmitočet - okamžité hodnoty:

 • maximum: 50,130 Hz dne 6. 12. 2016 v 06:00 hod.
 • minimum: 49,860 Hz dne 3. 3. 2016 ve 21:01 hod.

 

Odchylka salda ACE - okamžité hodnoty:

 • maximum: 1084 MW dne 19. 11. 2016 ve 19:44 hod.
 • minimum: -859 MW dne 28. 1. 2016 v 6:00 hod.

 

Uskutečněné výměny:

Obchodní saldo ČR 2016:

 • minimum: -4013 MW dne 29. 12. 2016 v 10. obchodní hodinu
 • maximum: 1162 MW dne 19. 9. 2015 ve 3. obchodní hodinu
 • průměr: -1236 MW

 

ČEPS > APG

 • minimum: -995 MW dne 28. 12. 2016 ve 23. obchodní hodinu
 • maximum: 1288 MW dne 25. 1. 2016 v 10. obchodní hodinu
 • průměr: 86 MW

 

ČEPS > TenneT

 • minimum: -2148 MW dne 11. 1. 2016 ve 3. obchodní hodinu 
 • maximum: 1551 MW dne 11. 1. 2016 v 1. obchodní hodinu
 • průměr: -141 MW

 

ČEPS > 50HzT

 • minimum: -1400 MW dne 6. 3. 2016 v 1. až 8. obchodní hodinu 
 • maximum: 652 MW dne 7. 9. 2016 v 18. obchodní hodinu 
 • průměr: -54 MW

 

ČEPS > PSE

 • minimum: -500 MW dne 25. 6. 2016 ve 13. obchodní hodinu
 • maximum: 825 MW dne 22. 12. 2016 ve 3. obchodní hodinu 
 • průměr: 26 MW

 

ČEPS > SEPS

 • minimum: -2397 MW dne 8. 4. 2016 ve 20. obchodní hodinu 
 • maximum: 2509 MW dne 16. 2. 2016 ve 3. obchodní hodinu 
 • průměr: -533 MW

 

Poznámka: Záporná hodnota salda znamená export z ČR a kladná hodnota salda znamená import do ČR