Výběrová řízení na PpS

Dlouhodobé kontrakty jsou uzavírány z výběrových řízení, která společnost ČEPS vypisuje na jednotlivé kategorie PpS. Část výběrových řízení je vypisována písemně, ostatní jsou vypisovány prostřednictvím Modulu výběrových řízení v systému Damas Energy.