REMIT

 

Dne 7. dubna 2016 zahájila ČEPS, a.s., reporting obchodních dat z dopravních smluv
do databáze Agentury pro spolupráci energetických regulačních úřadů (ACER).

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá všem účastníkům trhu povinnost zveřejňovat důvěrné informace (insider information).

Základní zdroj informací zveřejňovaných pro trh se nachází v platformě ENTSO-E. Další informace je možné získat na stránkách JAO.

Zde jsou zveřejňovány ostatní informace, potenciálně spadající pod REMIT.

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií zavádí nové povinnosti pro účastníky trhu. Mezi tyto povinnosti patří oznamování obchodních a fundamentálních dat Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Povinnost oznamovat obchodní data z organizovaných tržních míst platí ode dne 7. října 2015, povinnost oznamovat ostatní obchodní transakce uzavřené mimo tržní místa platí ode dne 7. dubna 2016.

Další informace je možné získat na stránkách ERÚ a ACERu.