Nákup elektřiny na krytí ztrát

 

Společnost ČEPS má právo dle zákona č. 458/2000 Sb. §24 za nejnižší náklady nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu. Pro stanovení očekávaného množství elektřiny pro krytí ztrát je tvořena predikce. Predikce je prováděna v několika etapách - roční, měsíční a týdenní s možností denní korekce. Na základě těchto predikcí a za účelem minimalizace nákladů ČEPS, a.s., nakupuje elektřinu pro krytí ztrát prostřednictvím výběrových řízeních pro jednotlivé pásmové produkty a prostřednictvím Krátkodobého trhu s elektřinou organizovaného operátorem trhu - OTE, a.s.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o vyhlášení 6. kola výběrového řízení na nákup elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v září 2017. Podrobnější informace získáte na webových stránkách www.fsk.cz   

(http://www.fsk.cz/vyberove-rizeni-ceps-a-s-16/)