Nákup elektřiny na krytí ztrát

 

Společnost ČEPS má právo dle zákona č. 458/2000 Sb. §24 za nejnižší náklady nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu. Pro stanovení očekávaného množství elektřiny pro krytí ztrát je tvořena predikce. Predikce je prováděna v několika etapách - roční, měsíční a týdenní s možností denní korekce. Na základě těchto predikcí a za účelem minimalizace nákladů ČEPS, a.s., nakupuje elektřinu pro krytí ztrát prostřednictvím výběrových řízeních pro jednotlivé pásmové produkty a prostřednictvím Krátkodobého trhu s elektřinou organizovaného operátorem trhu - OTE, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. informuje o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro roky 2018 a 2019, které bude probíhat dne 15. listopadu 2017.

Podrobnosti týkající se výběrového řízení jsou k dispozici zde.