Nákup elektřiny na krytí ztrát

 

Společnost ČEPS má právo dle zákona č. 458/2000 Sb. §24 za nejnižší náklady nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě a pro vlastní potřebu. Pro stanovení očekávaného množství elektřiny pro krytí ztrát je tvořena predikce. Predikce je prováděna v několika etapách - roční, měsíční a týdenní s možností denní korekce. Na základě těchto predikcí a za účelem minimalizace nákladů ČEPS, a.s., nakupuje elektřinu pro krytí ztrát prostřednictvím výběrových řízeních pro jednotlivé pásmové produkty a prostřednictvím Krátkodobého trhu s elektřinou organizovaného operátorem trhu - OTE, a.s.

ČEPS, a.s. vyhlašuje třetí a čtvrté aukční kolo pro nákup ztrát v přenosové soustavě pro roky 2017 a 2018. Bližní informace můžete nalézt na stránkách FSK.