Jak získat EIC

Od 2. dubna 2004 má společnost ČEPS, a. s. statut lokálního vydavatele EIC kódů pro Českou republiku. EIC (energy identification code) je systém identifikace vyvinutý pro potřeby evropského trhu s elektřinou a plynem.

Jednotný systém identifikace účastníků trhu s elektřinou napříč celou Evropou, jímž se EIC postupně stal, je významným příspěvkem k funkčnímu integrovanému evropskému trhu.

Koncem roku 2006 byla na základě dohody mezi společnostmi ČEPS, a.s. a NET4GAS, s.r.o. (dříve RWE Transgas Net, s.r.o) převedena definovaná část práv a povinností národního vydavatele EIC kódů. Jedná se o převedení vymezené kódové řady (začínající znaky 27XG) pro účely zajištění vydávání kódů EIC pro oblast plynárenství, a to pouze pro lokální plynárenské objekty v ČR a s platností omezenou na území ČR.

S platností od 1.1.2007 je společnost NET4GAS, s.r.o. vydavatelem EIC kódů pro lokální plynárenské objekty v ČR.

 

Postup při žádání o přidělení EIC kódu

  1. Stáhněte si prosím "Žádost o přidělení EIC".
  2. Po vyplnění tohoto formuláře (včetně razítka a podpisu statutárního zástupce) jej zašlete na adresu: Martin Tomaschko, ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10.
  3. Při vyplňování kolonky „Zobrazované jméno“ v této žádosti používejte pouze dovolené znaky, kterými jsou číslice 0 až 9, velká písmena anglické abecedy A až Z a případně znaménko mínus (-). Doporučujeme, aby takto vytvořený řetězec obsahoval název Vaší společnosti, popřípadě jeho část. Při dodržení takto definovaných kritérií bude „Zobrazované jméno“ zpravidla součástí Vašeho EIC.
  4. Zároveň pro urychlení celého procesu prosím zašlete tento formulář „Žádost o přidělení EIC„ v elektronické podobě ve formátu MS Word na kontaktní místo Lokální vydávací kanceláře EIC - helpdesk.trade@ceps.cz
  5. Do pole „Použití EIC“ (EIC Usage) vyplňte, zda požadujete vydání EIC kódu pro národní nebo mezinárodní využití (národní EIC kód nebude registrován pro mezinárodní využití u ENTSO-E)
  6. V případě mezinárodního využití EIC kódu bude žádost po zpracování odeslána do centrální databáze ENTSO-E k ověření a centrální evidenci.
  7. O přidělení identifikačního kódu EIC budete vyrozuměni e-mailem adresovaným kontaktní osobě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení obálky s originálem Vaší žádosti.

Při vyplňování formuláře je zde k dispozici "vzor Žádosti o přidělení EIC".

 

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 211 044 507

Fax.: +420 211 044 545

E-mail: helpdesk.trade@ceps.cz