Chci dodávat RE přes VT

Zájemci o přístup na vyrovnávací trh (VT) se musejí řídit všeobecnými obchodními podmínkami a postupem zveřejněným na webových stránkách operátoru trhu s elektřinou a plynem OTE, a.s.