Archiv dat

Společnost ČEPS, v souladu s nařízením Evropské komise č. 543/2013, které je účinné od 5. ledna 2015, zveřejňuje požadované údaje na centrální evropské platformě EMFIP (http://transparency.entsoe.eu/) provozované ENTSO-E. ​


 

Přeshraniční přenosVýrobaPodpůrné služby

  • Systémová odchylka a zúčtovací cena
    Systémová odchylka a zúčtovací cena převzatá od operátora trhu.
  • Finanční bilance zúčtování odchylek
    Celkové platby za individuální odchylky subjektů zúčtování v rámci systému zúčtování odchylek a platby za regulační energii. Rozdíl tvoří příjmy (platby) provozovatele přenosové soustavy, které jsou zahrnuty do regulovaných příjmů na zajištění systémových služeb.