Zahraniční spolupráce

 

ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy ČR spolupracuje bilaterálně především se svými sousedními provozovateli přenosových soustav v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku, dále v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE – ČR, SR, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko a Slovinsko) v uskupení CEE TSO a na evropské úrovni jako člen asociace ENTSO-E.

Zástupci ČEPS aktivně působí i v pracovních skupinách a týmech řady dalších mezinárodních organizací a uskupení: EURELECTRIC, CIGRE, TSC - TSO Security Cooperation a TSCNET Services GmbH, GCC – Grid Control Cooperation.

Představitel ČEPS rovněž předsedá národnímu komitétu Světové energetické rady – WEC.