Údaje o PS

 

Napěťové úrovně vedení ČEPS a jejich celková délka

Vedení 400 kV   3 617 km    (z toho dvojité a vícenásobné vedení 1 338 km)

Vedení 220 kV   1 909 km    (z toho dvojité a vícenásobné vedení 1 038 km)

Vedení 110 kV       84 km     (z toho dvojité a vícenásobné vedení 78 km)

  

 Popis zařízení  Celkem ČR  Jednotky
Trasy vedení 400 kV  3 008  km
Trasy vedení 220 kV  1 349  km
Trasy vedení 110 kV  45  km
Délka vedení 400 kV  3 617  km
Délka vedení 220 kV  1 909  km
Délka vedení 110 kV  84  km
Zahraniční vedení 400 kV  11  ks
Zahraniční vedení 220 kV  6  ks
Rozvodny 400 kV  26  ks
Rozvodny 220 kV  14  ks
Rozvodny 110 kV  1  ks
Transformační výkon  21 980  MVA
Transformátory 400/220 kV  4  ks
Transformátory 400/110 kV  48  ks
Transformátory 220/110 kV  21  ks
Kompenzační výkon 400 kV  660  MVA
Kompenzační výkon 35 kV  277,6  MVA
Kompenzační výkon 10 kV  408,6  MVA
Kompenzační uzly (tlumivky) 400 kV  4  ks
Kompenzační uzly (tlumivky) 35 kV  5  ks
Kompenzační uzly (tlumivky) 10 kV  9 ks