Přenosové služby

 

Přenosové služby (PřS) jsou základní činností ČEPS jako provozovatele přenosové soustavy (PPS). Spočívají v zajištění přenosu elektrické energie z míst výroby do míst spotřeby, a to jak v rámci ČR (vnitrostátní přenos), tak i do a ze zahraničí (přeshraniční přenos).

ČEPS je držitelem licence na přenos elektřiny dle zákona č. 458/2000 Sb. a na základě uzavřených smluv poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav (PDS).