Kam až dosáhneme, když postavíme
všechny naše stožáry na sebe?

Na oběžnou
dráhu

dosáhneme, když naše stožáry postavíme na sebe.
Jejich celková výška je přes 550 km.
Každý metr pravidelně ošetřujeme.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Pokud naše stožáry postavíme na sebe, dosáhnou už ve výšce 160 km na oběžnou dráhu, jejich celková výška je přes 550 km. Každý metr pravidelně ošetřujeme. Pečujeme o 14 141 stožárů. Odhadovaná váha Mezinárodní vesmírné stanice je 450 tun, což je zhruba stejně jako hmotnost pěti našich nejtěžších stožárů typu Soudek (89 tun).

Je vyšší stožár ČEPS,
nebo Petřínská rozhledna?

Petřínská
rozhledna

ztrácí 6 metrů na náš nejvyšší, 70 metrů vysoký stožár.
Staráme se o více než 14 000 podobných „rozhleden“.
Všechny známe do posledního detailu.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Náš nejvyšší stožár, Dunaj, měří 69,6 m a v České republice naleznete pouze dva takové. Nejtěžší typ stožáru je Soudek a váží 89 tun. V České republice se nachází také pouze dvakrát, a to před rozvodnou Praha-Chodov. Rozhledna Petřín má, stejně jako naše stožáry, ocelovou konstrukci. Staráme se o více než 14 000 podobných „rozhleden“. Minimální životnost stožárů je 50 let.

V čem spočívá dokonalá
funkce izolátorů?

Porcelán
a sklo

tvoří základ izolátorových závěsů.
Skládáme je tak, aby běžně unesly 21 tun.
Krásné objekty měníme v dokonale funkční.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Izolátor je součást zařízení sloužící k elektrické izolaci vodiče nebo přístroje, obvykle použitá jako podpěra nebo závěs. Máme je skleněné, keramické a kompozitní. Bezpečnost soustavy zajišťuje celkem 760 tisíc izolátorů, které musí vždy bezchybně plnit svoji funkci. Jsou důležitou součástí našeho vedení, a proto je všechny každoročně kontrolujeme.

O kolik je naše vedení delší
než lanová dráha na Sněžku?

Lanová dráha
na sněžku

je 1 500krát kratší než všechna naše vedení.
Přes 5 700 km jich máme pod nepřetržitou kontrolou.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Lanová dráha na Sněžku je 1 500 krát kratší než všechna naše vedení. Měří 3,8 km a na její vrchol se při dobrém počasí dostanete za 23 minut. Spravujeme 3 724 km vedení 400 kV, 1 909 km vedení 220 kV a 84 km 110 kV. Vedení 400 kV je vždy uspořádáno do trojsvazku ve tvaru rovnostranného trojúhelníku.


Jak odolné musí naše stožáry být?

Rekordní
vítr

dosáhl v Česku rychlosti 216 km/h.
Naše soustava tyto podmínky
spolehlivě vydržela.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Podnebí v České republice často překvapí náročnými podmínkami. I na ně jsme technicky připraveni. Stožáry zvládají silný vítr, výkyvy teplot či námrazu. Jsou navrženy tak, aby vydržely i mimořádná zatížení, jako je přetržení jednoho izolátorového závěsu. Česká přenosová soustava patří k nejlepším v Evropě.

Kolik elektřiny
přeneseme za rok?

Více než
4 miliony let

by trvalo jedné průměrné české domácnosti spotřebovat elektřinu,
kterou přenese naše přenosová soustava během jednoho roku.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

VÍCE NEŽ 4 MILIONY LET by trvalo jedné průměrné české domácnosti spotřebovat elektřinu, kterou přenese naše přenosová soustava během jednoho roku. Národní spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele je 6 137 kWh. Zajišťujeme přenos elektrické energie pro 4 375 000 domácností a 2 156 981 podnikatelských subjektů na území České republiky.

Jak probíhají kontroly
přenosové soustavy?

15 stožárů

denně zkontroluje průměrně jeden technik
v závislosti na terénu a počasí.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

15 STOŽÁRŮ denně zkontroluje průměrně jeden technik v závislosti na terénu a počasí. Ke kontrole vedení využíváme i vizuální a termovizní sledování s pomocí vrtulníků a dronů. Kontrolami přenosové soustavy strávíme každý rok přes 15 000 hodin. O Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu se staráme od roku 1999 a neustále ji rozvíjíme.

Proč je tolik
důležitý dispečink?

5 dispečerů

neustále dohlíží na bezpečný
a spolehlivý provoz přenosové soustavy.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

5 DISPEČERŮ neustále dohlíží na bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy. Jejich úkolem je mj. udržet vyrovnanou bilanci jak v době spotřeby maximální (cca 11 500 MW), tak minimální (cca 5 000 MW). Výpadek výkonu největšího bloku v soustavě (1 blok Jaderné elektrárny Temelín) musí být dispečery nahrazen do 15 minut.


Jak spolupracujeme se zahraničím?

64 000 000 000mld. kWh

je zhruba objem elektrické energie,
jejíž přenos zajišťujeme pro výrobce,
distributory a zahraniční partnery.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

64 000 000 000 kWh je zhruba objem elektrické energie, jejíž přenos zajišťujeme pro výrobce, distributory a zahraniční partnery. Dispečeři dennodenně spolupracují s 12 zahraničními provozovateli přenosových soustav. Vzájemně spolu koordinují činnost na každodenních videokonferencích tak, aby zajistili bezpečný a spolehlivý provoz v regionu. Jsme součástí evropského společenství 41 spolupracujících soustav.

S jakými stožáry ČEPS
se můžete nejčastěji setkat?


400 a 220
TISÍC VOLTŮ

mají vedení nejvyššího napětí. Vedení,
transformační stanice a rozvodny dohromady
tvoří elektroenergetickou přenosovou soustavu.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

V ČEPS se v současné době používají stožáry prostorové příhradové konstrukce, vyrobené z ocelových válcovaných profilů, které jsou vzájemně spojeny šrouby, v ojedinělých případech svařováním. Na jeden z našich nejvyšších stožárů, Dunaj, se spotřebuje 3 200 ks šroubů, což je nejvíce z celé přenosové soustavy. Druhou největší spotřebu má nejtěžší stožár Soudek a to 2 550 ks.

K čemu slouží
přenosová soustava ČEPS?5 717 km
ELEKTRICKÉHO
VEDENÍ

a 42 rozvoden se 75 transformátory
představuje PŘENOSOVOU SOUSTAVU.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

PŘENOSOVOU SOUSTAVU představuje 5 717 km elektrického vedení, 75 transformačních stanic 42 rozvoden. Je páteřním článkem mezi výrobci elektřiny a distributory, kteří proud dopraví ke konečnému spotřebiteli. Často je nazývaná „páteřní“ a slouží k dopravě elektřiny z velkých elektráren po celém území České republiky. Zároveň je součástí mezinárodního propojení Evropy. Spojovacími články mezi soustavami o různých napěťových hladinách jsou transformační stanice.

Pokračovat na stránky www.ceps.cz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12