Kam až dosáhneme, když postavíme
všechny naše stožáry na sebe?

Na oběžnou
dráhu

dosáhneme, když naše stožáry postavíme na sebe.
Jejich celková výška je přes 550 km.
Každý metr pravidelně ošetřujeme.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Naše stožáry dosáhnou na oběžnou dráhu už ve výšce 160 km. Pečujeme o 14 141 stožárů. Stožárům říkáme, podle jejich vzhledu a typu, například Soudek, Kočka, Portál, Čenda nebo Dunaj. Mezinárodní vesmírná stanice váží zhruba stejně jako pět našich nejtěžších stožárů typu Soudek.

Je vyšší stožár ČEPS,
nebo Petřínská rozhledna?

Petřínská
rozhledna

ztrácí 6 metrů na náš nejvyšší, 70 metrů vysoký stožár.
Staráme se o více než 14 000 podobných „rozhleden“.
Všechny známe do posledního detailu.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Náš nejvyšší stožár, Dunaj, měří 69,6 m a v České republice naleznete pouze dva takové. Nejtěžší typ stožáru je Soudek a váží 89 tun. Rozhledna Petřín má, stejně jako naše stožáry, ocelovou konstrukci. Minimální životnost stožárů je 50 let. Přenosová soustava prochází pravidelnými kontrolami.

V čem spočívá dokonalá funkce
izolátorových závěsů?

Porcelán
a sklo

tvoří základ izolátorových závěsů.
Skládáme je tak, aby běžně unesly 2 tuny.
Krásné objekty měníme v dokonale funkční.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Izolátor je součást zařízení sloužící k izolaci vodiče nebo přístroje, obvykle použitá jako podpěra nebo závěs. Máme je skleněné, keramické a kompozitní. Bezpečnost soustavy zajišťuje celkem 13 715 izolátorových závěsů, které musí vždy bezchybně plnit svoji funkci. Jsou důležitou součástí našeho vedení, a proto je všechny každoročně kontrolujeme.

O kolik je naše vedení delší
než lanová dráha na Sněžku?

Lanová dráha
na sněžku

je 1 500krát kratší než všechna naše vedení.
Přes 5 700 km jich máme pod nepřetržitou kontrolou.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Lanovka na Sněžku měří 3 759 metrů a na její vrchol se při dobrém počasí dostanete za 23 minut. Spravujeme 3 724 km vedení 400 kV, 1 909 km vedení 220 kV a 84 km 110 kV. Vedení 400 kV je vždy uspořádáno do trojsvazku ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. O Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu se staráme od roku 1999 a neustále ji rozvíjíme.


Jak odolné musí naše stožáry být?

Rekordní
vítr

dosáhl v Česku rychlosti 216 km/h.
Naše soustava tyto podmínky
spolehlivě vydržela.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Podnebí v České republice často překvapí náročnými podmínkami. I na ně jsme technicky připraveni. Stožáry zvládají silný vítr, výkyvy teplot či námrazu. Jsou navrženy tak, aby vydržely i mimořádná zatížení, jako je přetržení jednoho izolátorového závěsu. Česká přenosová soustava patří k nejlepším v Evropě.

Kolik elektřiny
přeneseme za rok?

Více než
4 miliony let

by trvalo jedné průměrné české domácnosti spotřebovat elektřinu,
kterou přenese naše přenosová soustava během jednoho roku.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Národní spotřeba elektřiny na jednoho obyvatele je 6 137 kWh. Zajišťujeme přenos elektrické energie pro 4 375 000 domácností a 2 156 981 podnikatelských subjektů na území České republiky.

Jak probíhají kontroly
přenosové soustavy?

15 stožárů

denně zkontroluje průměrně jeden technik
v závislosti na terénu a počasí.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Ke kontrole vedení využíváme i vizuální a termovizní sledování s pomocí vrtulníků a dronů. Kontrolami přenosové soustavy strávíme každý rok přes 9 000 hodin.

Proč je tolik
důležitý dispečink?

5 dispečerů

neustále dohlíží na bezpečný
a spolehlivý provoz přenosové soustavy.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Jejich úkolem je mj. udržet vyrovnanou bilanci jak v době spotřeby maximální (cca 11 500 MW), tak minimální (cca 5 000 MW). Výpadek výkonu největšího bloku v soustavě (1 blok Jaderné elektrárny Temelín) musí být dispečery nahrazen do 15 minut.


Jak spolupracujeme se zahraničím?

64 000 000 000mld. kWh

je zhruba objem elektrické energie,
jejíž přenos zajišťujeme pro výrobce,
distributory a zahraniční partnery.

Zajišťujeme spolehlivý provoz, rozvoj
a bezpečnost české přenosové soustavy.
Jsme společnost ČEPS.

www.ceps.cz

Dispečeři dennodenně spolupracují s 12 zahraničními provozovateli přenosových soustav. Vzájemně spolu koordinují činnost na každodenních videokonferencích tak, aby zajistili bezpečný a spolehlivý provoz v regionu. Jsme součástí evropského společenství 41 spolupracujících soustav.

Pokračovat na stránky www.ceps.cz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12