Financial balance of energy imbalance settlement

Celkové platby za individuální odchylky subjektů zúčtování v rámci systému zúčtování odchylek a platby za regulační energii. Rozdíl tvoří příjmy (platby) provozovatele přenosové soustavy, které jsou zahrnuty do regulovaných příjmů na zajištění systémových služeb.

In conformity with Regulation (EU) No. 543/2013, which is effective from January 5, 2015, ČEPS publishes the required information on the central European platform EMFIP (http://transparency.entsoe.eu/) operated by ENTSO-E.

Downloads: