ceps
"Vedeme elektřinu nejvyššího napětí"
invest
"Obnovujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu"