Základní stupeň platí pro celou elektrizační soustavu České republiky.

Poslání

ČEPS, a.s., je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav. Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR. ČEPS, a.s., si je zároveň vědoma své povinnosti s péčí řádného hospodáře zvyšovat hodnotu společnosti pro akcionáře v rámci měnících se podmínek tržního prostředí.