Představenstvo

Jan Kalina *1969

Předseda představenstva od 1. 4. 2016
Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické, oboru Elektroenergetika. Naposledy byl členem představenstva
a obchodním ředitelem společnosti Severočeské doly a.s. V letech 2007 až 2012 jednatelem a generálním ředitelem ČEZ Správa majetku, s.r.o. Ve společnosti ČEZ, a.s., zastával různé pozice
v nákupních útvarech společnosti.

Vítězslav Kulich *1966

Místopředseda představenstva od 3. 4. 2017
Absolvent Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty pedagogické. Dlouhodobě se zabývá strategickým řízením, komunikací
a marketingem. V energetice pracoval ve vrcholových pozicích především pro společnost ČEZ, MVV Energie CZ a Westinghouse,
v letectví pro společnosti AERO Vodochody a Řízení letového provozu ČR. Působil jako ekonomický redaktor-komentátor deníku Hospodářské noviny, Právo a v České tiskové kanceláři. Pracoval jako ředitel odboru strategií na Úřadu vlády ČR.


Zbyněk Boldiš
*1971

Člen představenstva od 7. 6. 2006
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací
na mezinárodní obchod a bankovnictví. Je certifikovaným makléřem Evropské energetické burzy EEX a Energetické burzy
při Českomoravské komoditní burze Kladno.

  

Svatopluk Vnouček *1969

Člen představenstva od 1. 10. 2017
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích
v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.


Stanislav Votruba *1954

Člen představenstva od 1. 4. 2017
Vystudoval obor silnoproudá elektrotechnika na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Absolvoval postgraduální studium se specializací Přenos a rozvod elektrické energie.
V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1979. V ČEPS působí
od roku 2010. Je členem vědecké rady a také komise
pro obhajoby a státní závěrečné zkoušky Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni.