Management

Lukáš Babjak

Ředitel sekce ICT služby
Vystudoval Slezskou univerzitu v Opavě, fakultu Obchodně podnikatelskou v Karviné. Od roku 2005 působil v akciové společnosti ENIT jako vedoucí oddělení Podpora aplikací, od roku 2008 pracuje ve společnosti ČEPS.

Martin Bílek

Ředitel sekce Bezpečnost
Vystudoval Policejní akademii ČR a Fakultu sociálních věd UK
v Praze, obor Veřejná a sociální politika. Bezpečnostní problematikou se zabývá od roku 1989. V letech 1989 až 2007 působil v resortu Ministerstva vnitra. Do společnosti ČEPS nastoupil v roce 2007. V současné době se zabývá problematikou ochrany klíčových prvků kritické infrastruktury.

Josef Fantík

Ředitel sekce Dispečerské řídicí systémy
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika a na Manchester Metropolitan University ve Velké Británii absolvoval postgraduální program Master of Business Administration. V energetice působí od roku 1994, v ČEPS od jejího vzniku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin v rámci CENTREL, UCTE a ENTSO-E.


Jiří Hrbek

Ředitel sekce Správa energetického majetku
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Elektroenergetika. V oblasti energetiky působí od roku 2001. Ve společnosti ČEPS pracuje
od roku 2006, působil na různých pozicích v oblasti provozu a správy energetického majetku.

 

Zdeněk Hruška

Ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy
Vystudoval ČVUT, Fakultu elektrotechnickou, obor elektroenergetika. Od roku 2007 pracuje ve společnosti ČEPS. Nejprve působil v oblasti podpůrných služeb, v současné době
se zabývá rozvojem české elektroenergetické přenosové soustavy včetně spolupráce s ostatními evropskými provozovateli.


Martin Kašák

Ředitel sekce Energetický obchod
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky
a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a během své dosavadní praxe se účastnil zejména různých zahraničních projektů ve skupině ČEZ. Před nástupem do ČEPS působil čtyři roky jako ředitel sekce Správa společnosti ČEPS Invest.


Diana Procházková

Ředitelka sekce Služby společnosti
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Většinu své praxe strávila v prostředí obchodních korporací poskytujících síťové služby (telekomunikace, energetika). Před příchodem do společnosti ČEPS v roce 2016 působila na různých pozicích ve Skupině ČEZ (právní služby, smlouvy, korporátní agenda).Milan Sedláček

Ředitel sekce Řízení údržby
Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity
v Plzni, obor Elektroenergetika. Ve společnosti ČEPS působí od roku 2000, a to především v oblasti provozu a údržby zařízení přenosové soustavy.Pavel Šilhán

Ředitel sekce Řízení provozu
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Západočeské univerzitě
v Plzni. Absolvoval postgraduální studium v oboru Elektroenergetika se specializací Přenos a rozvod elektrické energie. Ve společnosti ČEPS pracuje od roku 2005 na různých pozicích v oblasti provoz
a údržba energetického majetku.


Miroslav Šula

Ředitel sekce Dispečerské řízení
Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického  v Praze, obor Ekonomika řízení energetiky
a elektrotechniky na katedře Ekonomika řízení. Od roku 1987 působí ve společnosti ČEPS.

Jana Šulcová

Ředitelka sekce Podpůrné činnosti
Absolventka Technické univerzity v Liberci. Od roku 2008 působila
ve Skupině ČEZ (nákup, controlling a ekonomika podpůrných služeb, podpora obchodu). V ČEPS pracuje od roku 2016.

 


 

Petr Vaněk

Ředitel sekce Ekonomika
Absolvent Vysoké školy ekonomické, Fakulty národohospodářské, oboru Ekonomická statistika. V letech 2009 a 2010 byl členem představenstva ČEPS, a.s.


 


Karel Vinkler

Ředitel sekce Strategie
Absolvent Kyjevského polytechnického institutu, oboru kybernetika elektrických systémů, ČVUT a programu Master of Business Administration na BIBS Brno a Nottingham Trent University.
V energetice působí od roku 1986. V ČEZ, a.s., se zaměřoval
na optimalizaci výroby, dispečerské řízení, obchodování
s elektrickou energií a podpůrnými službami. V ČEPS pracuje
od roku 2011 a specializuje se na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení. Byl členem a působí v pracovních skupinách mezinárodních organizací (CENTREL, UCTE, EURELECTRIC a ENTSO-E).

  


Aleš Zerzánek

Ředitel sekce Nákup
Od roku 2012 působil ve společnosti Severočeské doly a.s. jako manažer útvaru Nákup a od roku 2015 vedl projektovou kancelář. Předtím pracoval ve společnosti ČEZ, a.s., v různých pozicích
v oblasti nákupu (od roku 2008 ve funkci manažer útvaru nákup core materiálu). Do společnosti ČEPS nastoupil v roce 2016.