Dozorčí rada

Lenka Kovačovská *1982

Místopředsedkyně dozorčí rady od 15. 6. 2016
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007-2013 působila ve společnosti ČEPS, a.s., v útvaru zabývajícím se strategií. Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde měla na starosti energetickou strategii a mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky. Vedle toho přednášela problematiku trhů energetických komodit na VŠE v Praze.  V prosinci 2015 byla jmenována náměstkyní pro řízení sekce energetika.

Václav Novák *1950

Místopředseda dozorčí rady od 22. 9. 2016
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru právo a právní věda. Poté absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor podniková sociální politika. V současné době působí jako advokát.

Jan Drahota *1974

Člen dozorčí rady od 14. 11. 2014
Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a je absolventem Executive MBA programu na University of Chicago Booth School of Business. Většinu své profesní dráhy působil v oblasti investičního bankovnictví v České republice i v zahraničí. V současné době se věnuje poradenství v oblasti podnikových financí a kapitálových trhů.

Martin Kaňok *1973

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 1. 6. 2015
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, oboru Výroba a rozvod elektrické energie. Ve společnosti ČEPS pracuje v odboru Technická politika.

František Kostka *1960

Člen dozorčí rady od 10. 1. 2016
Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty všeobecného lékařství. V současné době je samostatně pracujícím lékařem ÚVN Praha.

Karel Koubek *1975

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 18. 2. 2014
Absolvent Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké na Vltavou se zaměřením na silnoproudá a rozvodná zařízení (rozvodny vvn a zvn).
Pracuje jako specialista oddělení Kočín - Nepřetržitý provoz ČEPS,a.s.

Vladimír Sklenář *1944

Člen dozorčí rady od 15. 9. 2014
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní. Je zaměstnancem oddělení majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Petr Vaněk *1963

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 17. 5. 2016
Absolvent Vysoké školy ekonomické, Fakulty národohospodářské, oboru Ekonomická statistika. V letech 2009 a 2010 byl členem představenstva ČEPS, a.s. V současné době je ředitelem sekce Ekonomika.