Dozorčí rada

Lenka Kovačovská *1982

Předsedkyně dozorčí rady od 19. 7. 2017
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007-2013 působila ve společnosti ČEPS, a.s., v útvaru zabývajícím se strategií. Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, kde měla na starosti energetickou strategii a mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky. Vedle toho přednášela problematiku trhů energetických komodit na VŠE v Praze.  V prosinci 2015 byla jmenována náměstkyní pro řízení sekce energetika.

Václav Novák *1950

Místopředseda dozorčí rady od 22. 9. 2016
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, oboru právo a právní věda. Poté absolvoval postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor podniková sociální politika. V současné době působí jako advokát.

Pavla Sluková *1968

Místopředsedkyně dozorčí rady od 19. 7. 2017
Absolvovala Vysokou školu ekonomickou, studijní program Hospodářská politika a správa, studijní obor Finance a finanční služby. Složila akreditovanou zkoušku pro pracovní činnost „Likvidátor, likvidátor – správce konkurzní podstaty“. V roce 2000 nastoupila na Ministerstvo financí ČR jako poradkyně náměstka ministra. Zde během své pracovní kariéry získala manažerské zkušenosti v oblasti financování a řízení firem jako členka správních orgánů společností v působnosti Ministerstva financí (členka představenstva THERMAL-F, a. s., členka dozorčí rady Škodaexport, a. s., předsedkyně dozorčí rady PA EXPORT, a. s., členka dozorčí rady Strojimport, a. s.). V letech 2009–2011 působila na pozici správní a bezpečnostní ředitelky ve strojírenské firmě ALTA, a. s. a byla členkou její dozorčí rady. Od 1. 4. 2011 pracovala v České exportní bance jako poradkyně generálního ředitele. K 1. 2. 2014 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu jako ředitelka Kabinetu ministra. Do funkce náměstkyně ministra sekce majetkových účastí a právní podpory byla jmenována
1. listopadu 2015. Do její působnosti spadá oblast výkonu zakladatelských činností
a majetkových účastí, oblast právní podpory a metodiky veřejných zakázek, Kancelář ministerstva a oblast marketingu a komunikace.

Jan Drahota *1974

Člen dozorčí rady od 14. 11. 2014
Studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakultě financí a účetnictví a je absolventem Executive MBA programu na University of Chicago Booth School of Business. Většinu své profesní dráhy působil v oblasti investičního bankovnictví v České republice i v zahraničí. V současné době se věnuje poradenství v oblasti podnikových financí a kapitálových trhů.

Martin Kaňok *1973

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 1. 6. 2015
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty elektrotechnické, oboru Výroba a rozvod elektrické energie. Ve společnosti ČEPS pracuje v odboru Technická politika.

František Kostka *1960

Člen dozorčí rady od 10. 1. 2016
Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty všeobecného lékařství. V současné době je samostatně pracujícím lékařem ÚVN Praha.

Karel Koubek *1975

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 18. 2. 2014
Absolvent Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké na Vltavou se zaměřením na silnoproudá a rozvodná zařízení (rozvodny vvn a zvn).
Pracuje jako specialista oddělení Kočín - Nepřetržitý provoz ČEPS,a.s.

Vladimír Sklenář *1944

Člen dozorčí rady od 15. 9. 2014
Absolvent Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty strojní. Je zaměstnancem oddělení majetkových účastí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Petr Vaněk *1963

Člen dozorčí rady nominovaný ke zvolení zaměstnanci společnosti od 17. 5. 2016
Absolvent Vysoké školy ekonomické, Fakulty národohospodářské, oboru Ekonomická statistika. V letech 2009 a 2010 byl členem představenstva ČEPS, a.s. V současné době je ředitelem sekce Ekonomika.