Propagace společnosti

 

Přenos elektrické energie není vidět na první pohled, děje se však v každém okamžiku a představuje spoustu odborné práce. Propagací společnosti se snažíme připomenout, jak důležitým prvkem přenosová soustava je, a zároveň zvýšit povědomí o činnosti ČEPS, a.s. a o jejím strategickém významu pro celé české hospodářství a společnost. Pomáháme ke vzniku, realizaci a rozvoji malých, velkých, regionálních i celonárodních projektů. Každý nabídnutý projekt posuzujeme jednotlivě, snažíme se pokrýt všechny věkové generace, regiony i nejrůznější zájmová odvětví. Propagace společnosti by měla oslovit co nejvíce občanů a naplnit výše popsaný cíl, z tohoto důvodu jsou nejčastěji podporovány sportovní a kulturní akce.

V roce 2015 se společnost ČEPS, a.s. stala například hlavním partnerem České basketbalové federace, oficiálním partnerem výročního ocenění Ceny Thalie, ale také jsme podpořili nejmladší závodníky při mistrovství ČR v minikárách, mladé orientační běžce, společensky prospěšnou soutěž Česká hlava či Manažer roku.

Podstatou propagace je peněžní odměna za protislužbu ve formě propagace společnosti a příp. dalších poskytovaných služeb. Pro ulehčení a urychlení rozhodovacího procesu o žádostech o propagaci je níže ke stažení umístěn vzorově vyplněný formulář, jehož vyplněním nám předáte všechny relevantní informace.

Postup pro nabídnutí propagace společnosti ČEPS:
1. Vyplňte úplně a pravdivě formulář nabídky propagace dle níže umístěného vzoru.
2. Přiložte další informační materiály o projektu, např. relevantní reference, prezentaci.
Odešlete vše elektronicky na e-mail: propagace@ceps.cz.
Kontaktní osoba: Zdeněk Kužel, tel. +420 211 044 787

Vzorově vyplněný formulář nabídky propagace společnosti ČEPS

Vaše žádosti jsou hodnoceny podle následujících kritérií:

• územní dosah projektu (obec, kraj, region),
• oblast podpory (životní prostředí, kultura, sport, vzdělávání, pomoc potřebným atd.),
• rozsah prezentace,
• cena prezentace,
• návaznost na energetiku,
• další možnosti využití podpory.