Hodnoty

Odpovědnost
Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči uživatelům soustavy ČR a propojených elektrizačních soustav.

Progresivita
Aktivně se podílíme na transformaci a rozvoji evropské přenosové soustavy a vnitřního evropského trhu s elektřinou a máme ambici být jedním z lídrů tohoto procesu.

Profesionalita
Podporujeme profesní čest a soustavné vzdělávání našich zaměstnanců, špičkových odborníků ve svém oboru.

Etika
Jednáme vždy otevřeně, čestně a se vzájemným respektem.

Soudržnost
Jsme harmonický tým při interní i externí spolupráci.