Pro studenty a absolventy

Spolupráce se středními a vysokými školami

Naší dlouhodobou strategií je vytváření a upevňování partnerských vztahů se středními a vysokými školami technického zaměření. Prostřednictvím koordinované a cílené spolupráce vytváříme příležitosti pro studenty - potenciální zaměstnance a naše nové kolegy.

Naším cílem je:

 • získávání nových zaměstnanců z řad absolventů středních a vysokých škol;
 • propojení odborníků z praxe a akademické sféry;
  • zapojení studentů do projektových činností společnosti ČEPS, realizace odborných praxí exkurzí pro studenty;
  • uzavírání partnerství s vysokými školami pro účely odborných studií a projektů;
  • rozšíření znalostí a obecné orientace v energetice u netechnických oborů.

    
Spolupráci rozvíjíme:

 • se studenty a absolventy technických středních a vysokých škol oboru elektroenergetika a elektrotechnika (u bakalářského studia studenti 2. – 3. ročníků, u magisterského 3. – 5. ročníků);
 • s odbornými pracovníky vysokých a středních škol.