Hospodářské výsledky

 

Významné události v období leden až březen 2017

Březen:

 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 22. 3. 2017 odvolala s účinností
  od 31. 3. 2017 člena a místopředsedu představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Miroslava Vrbu, CSc.
 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., zároveň dne 22. 3. 2017 zvolila s účinností od 1. 4. 2017 členem představenstva ČEPS, a.s., pana Ing. Stanislava Votrubu.

Únor:

 • Společnost ČEPS se stala součástí nového regionu pro výpočet kapacit (capacity calculation region). Region Core sdružuje 16 evropských provozovatelů přenosových sítí
  a geograficky pokrývá významnou část Evropy. O vytvoření nových regionů rozhodla Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) v listopadu loňského roku. Region Core bude hrát významnou roli při dalším rozvoji a integraci evropských energetických trhů. Právě na této úrovni se budou v budoucnu schvalovat veškeré postupy týkající se přeshraničního obchodování i provozu propojených přenosových sítí.
 • Společnost ČEPS patří k TOP 5 zaměstnavatelům v roce 2017 v oborové kategorii ENERGETIKA & PLYNÁRENSTVÍ & PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL. O umístění rozhodovali sami studenti vysokých škol.

Leden:

 • S účinností od 1. 1. 2017  byl jediným akcionářem při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., dne 23. 12. 2016 zvolen novým členem dozorčí rady ČEPS, a.s., pan Ing. Jiří Havlíček, MBA.
 • Dozorčí rada ČEPS, a.s., na svém zasedání dne 18. 1. 2017 zvolila předsedou dozorčí rady ČEPS, a.s., pana Ing. Jiřího Havlíčka, MBA.
 • V průběhu měsíce ledna byly uvedeny v rozvodně Hradec u Kadaně do provozu dva ze čtyř PST transformátorů (Phase Shifting Transformers). Spuštěny byly ve dvou fázích. Na jedné ze dvou propojovacích linek s východní částí Německa tak mohou od 13. ledna dispečeři lépe regulovat toky elektrické energie a udržovat je v bezpečných mezích. Spuštění obdobných strojů v rozvodně Röhrsdorf předpokládá tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, ve druhé polovině letošního roku.
 • Společnost ČEPS získala v rámci financování projektů společného zájmu z programů Evropské komise (TEN-E a Nástroj pro propojení Evropy „Connecting Europe Facility – CEF“) už přes čtyři miliony eur. Další téměř dva miliony může obdržet v průběhu prvního pololetí. Dotace jsou určeny na konkrétní projekty, které přispějí k zajištění bezpečnosti
  a spolehlivosti provozu nejen české přenosové soustavy, ale také propojené evropské sítě.