Emise dluhopisů

Dne 30. září 2016 vydala ČEPS, a.s. (Moody’s A2 – rating společnosti) dluhopisy v celkové nominální hodnotě 500 mil. Kč se splatností 5 let a s kupónem ve výši 0,25 % p.a. Emise dluhopisů je kótovaná na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Hlavním manažerem a administrátorem emise je Česká spořitelna, a.s.

Dokumenty související s emisí dluhopisů ČEPS, a.s.: