Rozvodny provozovatele přenosové soustavy ustály fiktivní útoky

25. 10. 2017

Elektrickou stanici střeží za mimořádné situace armáda. A nemá to lehké – vojáci musejí odrazit útok protivníka a zajistit lékařskou pomoc pro zraněné kolegy. Tak zní fiktivní scénář, který by se v reálných podmínkách mohl odehrávat i několik dnů. Bezpečnostní cvičení na rozvodnách Kletné v Moravskoslezském kraji a Sokolnice v kraji Jihomoravském prověřila v minulých dnech opět spolupráci Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a provozovatelů distribuční a přenosové soustavy.

Veškeré objekty společnosti ČEPS patří ke kritické infrastruktuře státu. Narušení jejich funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost a ekonomiku země a na zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva.

„I proto si ceníme těchto cvičení a aktivně se do nich zapojujeme. Zároveň věříme, že situace, na které se připravujeme, nikdy nezažijeme ve skutečnosti,“ říká Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s.

Hlavním cílem obou cvičení bylo prověřit zapojení příslušníků aktivních záloh. Přestože se jedná o „neprofesionální“ vojáky, v krizové situaci tohoto typu by byli nasazeni právě oni. Trénink
na reálných místech je proto nezbytný. 

SAFEGUARD a NODOS GUARDIAN jsou názvy série bezpečnostních cvičení, která prověřují spolupráci Armády ČR, složek integrovaného záchranného systému a také například energetických společností. Podobné akce probíhají pravidelně.

Tisková zpráva

SAGEGUARD KletnéNODOS GUARDIAN Sokolnice