Provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou z Německa, Rakouska, Česka, Maďarska, Rumunska a Chorvatska vytvořili lokální implementační projekt v rámci XBID

29. 8. 2017

Provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou zastupující Rakousko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, Rumunsko a Chorvatsko založili lokální implementační projekt pro realizaci propojení vnitrodenních trhů s elektřinou na základě technického řešení XBID.

V srpnu 2017 provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou
z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska a Rumunska, jmenovitě 50 Hertz, APG, ČEPS, EPEX SPOT, EXAA, HUPX, MAVIR, Nord Pool, OPCOM, OTE, TenneT
a Transelectrica podepsali Memorandum o porozumění ohledně zřízení lokálního implementačního projektu v rámci (XBID), přes který budou propojeny vnitrodenní trhy
s elektřinou. K Memorandu se později v srpnu připojili také provozovatel přenosové soustavy
a nominovaný organizátor trhu s elektřinou z Chorvatska (HOPS, CROPEX).

Všechny strany projektu vyjádřily svůj zájem na realizaci kontinuálního přeshraničního obchodování a zavedení implicitního přidělování vnitrodenních přeshraničních přenosových kapacit na česko-německé, česko-rakouské, rakousko-maďarské, maďarsko-rumunské
a maďarsko-chorvatské hranici. Strany založily lokální implementační projekt (jmenovitě
LIP 15) zaměřený na splnění požadavků celoevropského projektu XBID.

Všechny strany se zavazují aktivně přispívat k dotvoření evropského vnitřního trhu s energií
v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (Nařízení CACM). Strany LIP 15 zahájí provoz co nejdříve po úspěšném zprovoznění první vlny lokálních implementačních projektů, což v současné době projekt XBID odhaduje na první čtvrtletí 2018. Podle prvotního harmonogramu projektu, který se bude dále upravovat, strany LIP 15 chystají zprovoznění
ve čtvrtém čtvrtletí 2018 (druhá vlna LIP).


Projekt XBID (Cross-Border Intraday Market Project) pro celoevropské propojení vnitrodenních trhů se skládá z členů ze 14 evropských zemí. Účelem projektu XBID je umožnit kontinuální obchodování mezi zónami a zvýšit celkovou efektivitu vnitrodenního obchodování v rámci jednotného vnitrodenního trhu mezi zónami po celé Evropě. Toto řešení jednotného propojení vnitrodenních trhů mezi zónami bude založeno na společném IT systému tvořícím páteř evropského řešení, spojující místní obchodní systémy provozované nominovanými organizátory trhu s elektřinou, jakož i dostupné přenosové kapacity mezi zónami poskytované provozovateli přenosových soustav. Objednávky zadané účastníky trhu v jedné zemi mohou být propojeny
s objednávkami obdobně zadanými účastníky trhu v jakékoli jiné zemi v dosahu IT systémů
za předpokladu, že je dostupná kapacita pro přenos mezi zónami. Navzdory tomu, že XBID je komplexním projektem náročným na realizaci, nadále se výrazně vyvíjí. Očekává se, že technická část řešení XBID bude hotova ve čtvrtém čtvrtletí 2017, posléze budou následovat konečné přípravy na zprovoznění (první vlna lokálních implementačních projektů).

Tisková zpráva