ČEPS vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci

30. 4. 2012

Společnost  ČEPS vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku 2013 – Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky a elektroenergetických oborů a na podporu perspektivních studentů.

Ocenění získá student s nejlépe vyhodnocenou diplomovou prací v každé kategorii. O vítězi rozhodne komise složená z odborníků ČEPS. Hodnotit se bude celková úroveň diplomové práce, originalita přístupu k řešení daného tématu, praktický přínos.

Soutěž je vyhlášena pro kategorie se zaměřením na elektroenergetiku, ekonomiku a právnickou problematiku a mohou se jí účastnit studenti, kteří budou diplomovou práci obhajovat v akademickém roce 2012/13. Vítězné práce budou odměněny. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pak proběhne 12. 9. 2013.

Soutěžící musejí předložit:

  • přihlášku – v termínu do 30. 11. 2012;
  • obhájenou diplomovou práci (v elektronické podobě) - v termínu do 30. 6. 2013;
  • spolu s diplomovou prací posudek vedoucího diplomové práce a oponentský posudek.

 

Podrobnosti najdete v příloze.

 

- konec -

 

Tisková zpráva