ČEPS, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

28. 8. 2017

Sedmé a osmé aukční kolo výběrového řízení se uskuteční 7. 9. 2017. Předmětem bude samostatná dodávka elektřiny, a to čtvrtletní pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě ČR v posledním kvartálu roku 2017 bez převzetí odpovědnosti
za odchylku v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 o velikosti pásma 35 MW a roční pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2018 bez převzetí odpovědnosti
za odchylku v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 o velikosti pásma 10 MW.

Registrační předkolo proběhne v období od 4. 9. 2017 do 6. 9. 2017.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení a smlouvy na pásmovou dodávku energie na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti
FIN-servis, a.s. (www.fsk.cz).

ČEPS, a.s., vyhlásila v říjnu 2016 výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě pro roky 2017 a 2018 v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne ve výběrovém řízení nejnižší cenu.

Tisková zpráva