ČEPS, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

20. 2. 2017

​Třetí a čtvrté aukční kolo výběrového řízení se uskuteční 2. 3. 2017. Předmětem bude samostatná dodávka elektřiny, a to roční pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR v roce 2018 bez převzetí odpovědnosti za odchylku v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 o velikosti pásma 10 MW a měsíční pásmová dodávka elektřiny pro krytí ztrát bez převzetí odpovědnosti za odchylku od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017 o velikosti pásma 25 MW.

Registrační předkolo proběhne v období od 27. 2. 2017 do 1. 3. 2017.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení a smlouvy na pásmovou dodávku energie na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti
FIN-servis, a.s. (www.fsk.cz).

ČEPS, a.s., vyhlásila v říjnu 2016 výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát
v přenosové soustavě pro rok 2017 a 2018 v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne ve výběrovém řízení nejnižší cenu.

Tisková zpráva