ČEPS, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro roky 2018 a 2019

18. 10. 2017

V prvním aukčním kole bude poptávána roční pásmová dodávka elektřiny pro rok 2018,
ve druhém aukčním kole pak čtvrtletní pásmová dodávka elektřiny pro období od 1. 1. 2018
do 31. 3. 2018. V následujících aukčních kolech bude poptávána další roční, měsíční či čtvrtletní pásmová dodávka elektřiny.

První registrační předkolo proběhne od 7. 11. 2017 od 9 hodin do 13. 11. 2017 do 15 hodin.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení a vlastní průběh jsou publikovány v Podmínkách výběrového řízení, které jsou od 18. 10. 2017 dostupné na internetových stránkách společnosti FIN-servis, a.s. (www.fsk.cz).

Elektřina bude poptávána ve formě dodávky standardní produktů – ročního pásma, čtvrtletního pásma nebo měsíčního pásma. Výběrové řízení proběhne v samostatných aukčních kolech, vždy zvlášť pro některý z výše uvedených produktů. Jednotlivá aukční kola budou probíhat formou elektronické aukce prostřednictvím systému se vzdáleným přístupem.

ČEPS, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě pro roky 2018 a 2019 v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát
v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne
ve výběrovém řízení nejnižší cenu.

Tisková zpráva