ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

21. 6. 2017

Společnost ČEPS uzavřela aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2017 a 2018. Jeho předmětem byl nákup ročního pásma na rok 2018.

V aukčním kole byl nakoupen následující produkt:

1. roční pásmo na rok 2018 – bylo nakoupeno 15 MW za cenu 831,- Kč/MWh.

Cena odpovídá tržní ceně v okamžiku uskutečnění nákupu. V nejbližší době bude
s dodavatelem uzavřena smlouva podle podmínek výběrového řízení. Výběrové řízení bylo organizováno společností FIN servis, a.s.

Aukční kolo výběrového řízení proběhlo v období od 9. 6. 2017 do 20. 6. 2017 s registračním předkolem v období od 15. 6. 2017 do 19. 6. 2017. Jednalo se o elektronickou aukci prostřednictvím systému se vzdáleným přístupem.

ČEPS, a.s., vyhlásila toto výběrové řízení v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne nejnižší cenu. 

Tisková zpráva