ČEPS, a.s., našla dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě

7. 3. 2017

Společnost ČEPS uzavřela aukční kola výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v letech 2017 a 2018. Jejich předmětem byl nákup měsíčního pásma na duben 2017 a ročního pásma na rok 2018.

V aukčních kolech byly nakoupeny následující produkty:

1. měsíční pásmo na duben 2017 – bylo nakoupeno 25 MW za cenu 855,- Kč/MWh,
2. roční pásmo na rok 2018 – bylo nakoupeno 10 MW za cenu 835,- Kč/MWh.

Cena odpovídá tržní ceně v okamžiku uskutečnění nákupu. V nejbližší době bude
s dodavatelem uzavřena smlouva podle podmínek výběrového řízení. Výběrové řízení bylo organizováno společností FIN servis, a.s.

Aukční kola výběrového řízení proběhla v období od 20. 2. 2017 do 2. 3. 2017 s registračním předkolem v období od 27. 2. 2017 do 1. 3. 2017. Jednalo se o elektronickou aukci prostřednictvím systému se vzdáleným přístupem.

ČEPS, a.s., vyhlásila toto výběrové řízení v souvislosti se svou povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR. Na jejím základě má společnost právo nakupovat elektřinu pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR za nejnižší náklady. Zvolená forma výběrového řízení je efektivním řešením pro transparentní a nediskriminující výběr dodavatele elektřiny, který nabídne nejnižší cenu.

Tisková zpráva