Zajímavá čísla

Zajímavé hodnoty z provozu PS v roce 2015. 

Přenesená elektřina v rámci PS na výstupu (včetně  systémového tranzitu):
65 570 GWh
Ztráty PS:   1 007 GWh
Dodržení regulace f a P dle kritérií ENTSO-E:  
Elektrická práce 98,33 %
Elektrický výkon 96,10 %
Délka tras vedení v provozu celkem:  
Vedení 400 kV 3 617 km
Vedení 220 kV 1 909 km
Vedení 110 kV 84 km

 

Zatížení brutto - průměrné hodinové hodnoty:

 • maximum: 10 855 MW dne 9. 2. 2015 ve 12:00 hod.
 • minimum: 5 012 MW dne 2. 8. 2015 v 5:00 hod.

 

Kmitočet - okamžité hodnoty:

 • maximum: 50,128 Hz dne 18. 2. 2015 v 07:02 hod.
 • minimum: 49,851 Hz dne 9. 4. 2015 ve 20:03 hod.

 

Odchylka salda ACE - okamžité hodnoty:

 • maximum: 1080 MW dne 12. 8. 2015 ve 02:12 hod.
 • minimum: -829 MW dne 15. 6. 2015 v 05:00 hod.

 

Uskutečněné výměny:

Obchodní saldo ČR 2015:

 • minimum: -4001 MW dne 21. 3. 2015 v 10. obchodní hodinu
 • maximum: 852 MW dne 22. 9. 2015 ve 3. obchodní hodinu
 • průměr: -1478 MW

 

ČEPS > APG

 • minimum: -1034 MW dne 18. 2. 2015 v 10. obchodní hodinu
 • maximum: 1495 MW dne 27. 8. 2015 v 15. obchodní hodinu
 • průměr: -68 MW

 

ČEPS > TenneT

 • minimum: -2082 MW dne 19. 1. 2015 ve 21. obchodní hodinu 
 • maximum: 1613 MW dne 4. 5. 2015 v 17. obchodní hodinu
 • průměr: -236 MW

 

ČEPS > 50HzT

 • minimum: -1572 MW dne 2. 1. 2015 v 8. obchodní hodinu 
 • maximum: 901 MW dne 31. 8. 2015 ve 21. obchodní hodinu 
 • průměr: -180 MW

 

ČEPS > PSE

 • minimum: -240 MW dne 6. 1. 2015 v 15. obchodní hodinu
 • maximum: 772 MW dne 2. 1. 2015 ve 13. obchodní hodinu 
 • průměr: 39 MW

 

ČEPS > SEPS

 • minimum: -2255 MW dne 3. 11. 2015 ve 20. obchodní hodinu 
 • maximum: 1842 MW dne 22. 11. 2015 ve 4. obchodní hodinu 
 • průměr: -1170 MW

 

Poznámka: Záporná hodnota salda znamená export z ČR a kladná hodnota salda znamená import do ČR