Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Vedení
Vodivé spojení pro dopravu elektrické energie. Jde o o uspořádání materiálů a konstrukcí pro přenos elektrické energie mezi dvěma body elektrické sítě. Dělí se na venkovní (vedena nad zemí pomocí izolátorů a podpěrných konstrukcí - sloupů a stožárů) a na kabelová vedení, vedená obvykle pod zemí.
Velmi vysoké napětí (vvn)
Napětí vyšší než 75 kV a nižší než 400 kV. ČEPS, a.s. provozuje síť 400 kV, 220 kV a vybraná vedení 110 kV.
Výkonová rovnováha
Stav kdy v reálném čase výroba a saldo se sousedními soustavami kryje spotřebu a ztráty v dané regulační oblasti.
Výpadek
Neplánovaná a nechtěná změna stavu prvku ES (vedení, elektrárenské bloky, transformátor) vyvolaná zpravidla poruchou.
Vyrovnávací trh (VT)
Trh s regulační energií organizovaný Operátorem trhu s elektřinou v rámci dne, kde jediným nakupujícím je provozovatelpřenosové soustavy.
Vysoké napětí (vn)
Od 1 do 75 kV.
Výstražný stav
Stav, kdy v něteré z přenosových soustav, které jsou zapojeny v projektu TSC není plněno kritérium n-1 nebo hrozí havarijní stav.

Počet záznamů: 7