Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Uzel
Místo v elektrickém obvodu, kde se stýká dvě nebo více větví. V podmínkách PS se tím nejčastěji myslí přípojnice v rozvodně.
Úzké místo - Congestion
Situace, při které propojovací mezistátní vedení nemohou přenést všechny fyzikální toky, které mají původ v mezinárodních obchodních transakcích účastníků trhu. Důvody mohou být dva: nedostatek kapacity na propojovacích vedeních a/nebo ve vnitřním národním přenosovém systému.
Uživatel přenosové soustavy
Subjekt, který dodává elektřinu do PS a/nebo je zásobován elektřinou z PS nebo mu jsou poskytovány přenosové služby. Pro účely Kodexu PS jsou uživatelé rozdělení do těchto kategorií: I. provozovatelé elektrárenských bloků připojených do PS IIA. provozovatelé distribučních soustav IIB. uživatelé napájení přímo z PS III. Provozovatelé sousední PS IV. obchodníci s elektřinou V. účastníci obchodů s elektřinou na vnitřním trhu EU.

Počet záznamů: 3