Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Terciární regulace U/Q
Podpůrná služba - reguluje zadané napětí v pilotních uzlech pro plynulý, ekonomický a bezpečný provoz ES jako celku.
Transformátor
Elektrický netočivý stroj, sloužící k přenosu elektrické energie mezi dvěma (nebo více) obvody střídavého proudu prostřednictvím střídavého magnetického pole. V elektroenergetické soustavě se transformátorů nejčastěji používá pro změny napětí v elektrických sítích.
Transformovna
Elektrická stanice určena ke změně (transformaci) napětí přenášené elektrické energie na napětí jiné při zachování stejné frekvence. Obsahuje výkonové transformátory propojující dvě nebo více sítí s rozdílnými napětími.
TSO Security Cooperation (TSC)
Projekt bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav s cílem vytvoření stálého bezpečnostního panelu (tým expertů TSO) a vybudování společné IT platformy pro výměnu dat a sledování bezpečnosti provozu.

Počet záznamů: 4