Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Sekundární regulace
Podpůrná služba, jejímž cílem je udržovat saldo předávaných výkonů s propojenými soustavami na sjednané hodnotě a udržovat kmitočet na hodnotě 50 Hz. Regulační odychylka musí být vyregulována do 15 minut.
Spolehlivost elektrizační soustavy
Komplexní vlastnost, která spočívá ve schopnosti ES zajistit dodávku elektřiny při zachování stanovených parametrů, především kmitočtu, výkonu a napětí v daných mezích a v průběhu času podle technických podmínek.
Stabilita provozu
Schopnost PS udržet rovnovážný stav i po přechodných dějích způsobených vnějšími vlivy, dispečerským řízením i poruchovými výpadky.
Start ze tmy - Black start
Najetí bloku bez pomoci vnějšího zdroje napětí.
Stav nouze - Předcházení stavu nouze
Omezení nebo přerušení dodávek elektřiny na celém území České republiky nebo její části za podmínek stanovených v §54 Energetického zákona (např. v případech živelné události nebo havárie na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny).
Systémová odchylka
Součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině.
Systémové služby (SyS)
Služby zajišťující kvalitu, spolehlivost a bezpečnost dodávky elektřiny. Konkrétně se jedná o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku a zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR. SyS jsou zajišťovány jak prostředky PPS tak za pomoci jednotlivých uživatelů PS, kteří poskytují jednotlivé kategorie podpůrných služeb.

Počet záznamů: 7