Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Kodex PS - Pravidla provozování PS
Soubor veřejně dostupných dokumentů specifikujících v souladu s Energetickým zákonem pravidla provozování PS.
Kritérium "N-1"
Základní kritérium spolehlivosti provozu ES. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku libovolného prvku (např. vedení, transformátoru, bloku apod.), přičemž může dojít ke krátkodobému lokálnímu omezení spotřeby.
Kritérium "N-2"
Zvýšené kritérium spolehlivosti provozu. Schopnost ES udržet normální parametry chodu i po výpadku dvou prvků (např. vedení, transformátoru, bloku apod.). Pro vyvedení výkonu z jaderných elektráren ETE a EDU je standardní N-1 zpřísněno na N-2.
Kvalita elektřiny
Hlavní parametry, podle nichž je kvalita elektrické energie posuzována, tj. napětí a frekvence (kmitočet). Zatímco frekvence je ve všech místech soustavy stejná (měla by se pohybovat okolo 50 Hz), napětí může mít v různých bodech různou velikost. K jejímu zajištění je nutné frekvenci i kmitočet ve vybraných uzlech regulovat.

Počet záznamů: 4