Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Jalová energie/Jalový výkon
Složka výkonu, která na rozdíl od činného výkonu (měřeného ve wattech - W) nekoná užitečnou práci, ale je nepostradatelná pro vytváření elektrického nebo magnetického pole v obvodech střídavého proudu (např. transformátory jej potřebují ke svému fungování. Měří se ve volt-ampérech reaktančních [V Ar]).

Počet záznamů: 1