Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
EIC kód
Jednotný systém identifikace účastníků trhu s elektřinou a plynem napříč celou Evropou. V rámci působení jakéhokoliv právnického subjektu v oblasti elektřiny a plynu je povinností tohoto subjektu zažádat o vydání EIC kódů, pod kterým bude vystupovat v rámci celoevropského EDI (electronic data interchange) - tedy jakákoliv potřeba identifikace příslušné společnosti při datových výměnách mezi TSO-TSO, subjekt-TSO a subjekt-subjekt je řešena právě pomocí EIC kódu, nikoliv názvem společnosti.
Elektrická stanice
Druh uzavřené elektrické provozovny sloužící k výrobě, přeměně nebo rozvodu elektrické energie.
Elektrizační soustava ČR (ES)
Vzájemně propojený soubor veškerých zařízení potřebných pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení. Dále ji tvoří systémy měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.
Energetický regulační úřad (ERÚ)
Správní úřad pro výkon regulace v energetice. Více na www.eru.cz
Energetický zákon (EZ)
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)o podmínkách podnikání a výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích. Více zde.
European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
Asociace sdružující 41 provozovatelů přenosových soustav z 34 zemí Evropy, definovaná založená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ES, (www.entsoe.eu). Plně funkční je od července 2009. Mezi jejíž hlavní úkoly ENTSO-E patří tvorba síťových kodexů, koordinace technické spolupráce, vytváření 10ti letého plánu rozvoje sítí, letní a zimní výhledy přiměřenosti výrobních kapacit a participace na dotváření vnitřního trhu s elektřinou v EU. Více na www.entsoe.eu.

Počet záznamů: 6