Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Denní trh s podpůrnými službami (DT PpS)
Krátkodobý obchod zajišťující nákup PpS.
Dispečerské řízení
Systémová služba spočívající v přípravě, řízení v reálném čase a hodnocení provozu ES Dispečinku ČEPS.
Dispečerský řídící systém ČEPS (DŘS)
Systém poskytující dispečerovi technickou podporu při dispečerském řízení. Poskytuje on line informace z přenosové soustavy a elektráren, umožňuje dálkově ovládat rozvodny, řídit napětí, vyrovnávat odchylku mezi výrobou a spotřebou elektřiny při dodržení plánu jejího vývozu a dovozu směrem z i do České republiky. Obsahuje celou řadu dalších vyšších funkcí pro podporu dispečera.
Dispečink ČEPS
Pracoviště dispečerů zodpovědných za vyrovnávání odchylek od výkonové rovnováhy, za bezpečný a spolehlivý provoz přenosové soustavy v reálném čase.
Distribuční soustava (DS)
Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí PS) sloužící k zajištění distribuce elektřiny ke konečnému spotřebiteli na vymezeném území České republiky. Zahrnuje zabezpečovací, informační systémy a telekomunikační techniku. Podle Energetického zákona je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Počet záznamů: 5