Energetický slovník

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hledané slovo
Aukce
Je nediskriminační proces přidělování přenosové kapacity na příslušném přeshraničním přenosovém profilu, a to v příslušném směru dle zveřejněných aukčních pravidel. Společná aukce je prováděna koordinovaně provozovateli sousedních PS.
Automatická sekundární regulace U/Q
Technický prostředek, kterým Dispečink ČEPS zajišťuje udržování zadané velikosti napětí v pilotních uzlech a rozdělování vyráběného jalového výkonu na jednotlivé zdroje pracující do daného uzlu. Zprostředkuje zajištění systémové služby udržování kvality elektřiny.
Automatizovaný systém dispečerského řízení (ASDŘ)
Systém technických a programových prostředků pro operativní řízení provozu elektrizační soustavy v reálném čase.

Počet záznamů: 3