Odhad výroby obnovitelných zdrojů

Zobrazená data jsou vždy jednominutové průměry [MW] získané z okamžitých naměřených hodnot výroby na svorkách generátorů VTE a na výstupech FVE. K těmto naměřeným hodnotám je následně v řídícím systému ČEPS přičten vypočtený odhad výroby ze zdrojů, které nejsou on-line měřeny. Při agregaci „Hodina“ je průměrný výkon roven energii [MWh].

Data jsou k dispozici od 1.1.2012.

 

Stažení dat: